Naam en voornaam

Onderwerp


Bericht
Voor meer inlichtingen kunt u het onderstaand invulformulier verzenden. Om u een snel en accuraat antwoord te verzekeren, verzoeken we u vriendelijk alle velden in te vullen.
De over U ingewonnen inlichtingen worden verwerkt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wij respecteren daarbij uw privacy zoals voorgeschreven door de wet van 8 december 1992. Op verzoek kan u alle gegevens raadplegen en desgewenst wijzigen.
| Verantwoordelijke publicatie Cornelis Rudi | Copyright © all rights reserved www.ngbvzw.be | Legal | webmaster CR |
Nationale GolfBiljart